Bli medlem i föreningen år 2024
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Södra Vings IF
Södra Ving - laget med sting!

Alkohol-/Drog-/ och Jämställdhetspolicy

Södra Vings IF är en förening som är uppbyggd på ideell bas och vi arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.
Med anledning av detta har styrelsen antagit följande policy och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, energidryck, narkotika, dopning och jämställdhet.

TOBAK

 

Tobak infattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under träning, match eller annan föreningsverksamhet.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

·      Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.
Om vi skulle se att våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:


·      Ledare-/styrelsesamtal med den berörde

 

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsen och ledarnas.


ALKOHOL

 

Åldersgräns är 18 år för att köpa alkohol samt att dricka på restaurang och 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag.
Seniorlagens representanter och andra förebilder ska inte exponeras tillsammans med alkohol i offentliga sammanhang. Vid ledarträffar eller föreningsfester med förtäring tillåts vin och öl till maten, dock ej starka drycker (18-års gräns gäller). Föreningen vill inte uppmuntra alkoholförtäring, därför ger vi inte bort alkohol som presenter vid t.ex. avtackning.

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol under träning, match eller annan föreningsverksamhet.
Vi tillåter inte heller att våra ungdomar hjälper till med servering av alkohol vid föreningens olika arrangemang.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt alkohol agerar vi på följande sätt:

Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna


·      Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

·      Man får inte dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

·      Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, match, möte eller annan föreningsverksamhet

·      Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder


Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

·      Enskilt samtal

·      Erbjuda hjälp och stöd

·      Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från sitt uppdrag

 

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

ENERGIDRYCKER

 

Energidryck har en centralstimulerande effekt och i vissa fall har symptom som hjärtflimmer, ångest och oro, och i vissa fall också muskelkramper drabbat personer som dricker energidrycker.
Att vara trött är kroppens signal att säga att man behöver vila och ta det lugnt. Att inte lyssna på dessa signaler utan att lösa det med kortsiktiga energidrycker kan på sikt leda till allvarliga konsekvenser. Ta istället hand om våra ungdomars kroppar och ge dem bra och nyttig energi så får man också mer ork i det långa loppet. Under träning och match dricker vi vatten istället.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar dricker energidryck agerar vi på följande sätt:

·      Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

NARKOTIKA & DOPNING

 

All hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag: tillverkning, innehav, bruk, försäljning, förmedling och förvaring. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t.ex. Anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag.
Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande sätt:

·      Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år

·      Kontakt med sociala myndigheter och polis

·      Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning)

·      Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för de berörda

 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

JÄMSTÄLLDHET

 

Klubben skall alltid behandla alla enligt samma regler, ingen skillnad får göras på grund av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
I styrelse och sektioner skall alltid målet vara att ha en så jämn könsfördelning som möjligt och styrelsen skall långsiktigt planera och arbeta för att poster kan besättas så att det finns både kompetens och en så jämn könsfördelning som möjligt.

 

SLUTORD

 

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommun.
Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida.

Styrelsen Södra Vings IF

 
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer